Вести од компанијата

  • Вовед и едноставно разбирање на вакуумската облога (3)

    Облога за распрскување Кога честичките со висока енергија ја бомбардираат цврстата површина, честичките на цврстата површина можат да добијат енергија и да избегаат од површината за да се наталожат на подлогата.Феноменот на распрскување почнал да се користи во технологијата за обложување во 1870 година, а постепено се користи во индустриското производство по...
    Прочитај повеќе