Замена за полнење на разладно средство

 • Еколошки патент за ладење

  Еколошки патент за ладење

  1. WVCP серијата прифаќа мешано разладно средство со ниска температура
  2. Еколошки HFC мешано ладилно средство, со исклучок на CFC/HCFC
  3. Системот нема блокада на масло и стабилна работа
  4. Висок сооднос на енергетска ефикасност
  5. Широк опсег на применлива температура на водата за ладење
  6. Голема латентна топлина на испарување, брзо ладење и одмрзнување
  7. Компресорот има добри услови за работа, голем коефициент на испорака на воздух, ниско вшмукување и температура на празнење
  8. Силна функција на само-координација на работата на ладилното средство.
  9. Неговите хемиски својства се стабилни, нетоксични и незапаливи.