Видови вакуумски облоги – катоден лак

Катодното лакирање е PVD метод кој користи лачно празнење за испарување на материјали како што се титаниум нитрид, циркониум нитрид или сребро.Испарениот материјал ги обложува деловите во вакуумската комора.
Видови вакуумски облоги – таложење на атомски слој
Атомскиот слој на таложење (ALD) е идеален за силиконски облоги и медицински помагала со сложени димензии.Со наизменично менување на хемикалиите присутни во комората, хемијата и дебелината на облогата може да се контролираат со атомска прецизност.Тоа значи дека нуди еден од најкомплетните типови облоги, дури и за делови со многу сложени димензии.